About This Project

KLAAR! Eerste werkstuk in 2023. Formaat 70x100cm.
Geïnspireerd op de kleitabletten, onbekende talen en uitgehouwen steenfragmenten uit de verre oudheid.
Vandaar de titel: Steen van Wadveen, Klei fragment
Te koop.
FINISHED! My first artwork in 2023. Format 70x100cm.
Inspired by the clay tablets, unknown languages ​​and chiseled stone fragments from ancient times.
Hence the title: Wadveen Stone
Available
Idee achter het werk gaat over communicatie en taal. Hoe we nieuwsgierig zijn, naar wat er staat. Desnoods investeren we jaren om de boodschap te ontcijferen die op oude tabletten staat. Mijn wens is dat we die moeite ook doen als we nu een andere taal, een andere mening horen. En geduldig zoeken naar wat de ander beweegt. Vandaag. In alle relaties.
Idea behind the work is about communication and language. How we are curious about what these tablets of old have to say. If necessary, we invest years to decipher the message written on old walls or fragments found.
My wish is that we also make the same effort when we now hear a different language, a different opinion. And patiently search for what moves the other person. Today. In all relationships.
Please feel free to mail me if you’re interested. By E-Mail
Feel free to comment or like my facebook page: facebook
Always welcome to have a look in Waddinxveen!
\